κρότημα

Μεταφράσεις

κρότημα

clap, click
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close