κτήνος

Μεταφράσεις

κτήνος

beast, animal, brute, monsteranimal, monstre, bêteBeastbestiabestia짐승野兽bestiaBeastالوحشзверьהחיה野獸 ('ktinos)
ουσιαστικό ουδέτερο
απάνθρωπος, κάθαρμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close