κτήση

Μεταφράσεις

κτήση

domain, possession

κτήση

vlastnictí

κτήση

besiddelse

κτήση

Besitztum

κτήση

posesión

κτήση

omistus

κτήση

possession

κτήση

vlasništvo

κτήση

possesso

κτήση

所有

κτήση

소유

κτήση

bezit

κτήση

eiendel

κτήση

posiadanie

κτήση

posse

κτήση

ägodel

κτήση

ความเป็นเจ้าของ

κτήση

mülkiyet

κτήση

sự sỡ hữu

κτήση

拥有物
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close