κτίστης

Μεταφράσεις

κτίστης

builder, bricklayer

κτίστης

bâtisseur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close