κτηματίας

Μεταφράσεις

κτηματίας

地主jordbesidderproprietario terriero地主terrateniente地主landowner (ktima'tias)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
ιδιοκτήτης κτημάτων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close