κτηνοτροφία

Μεταφράσεις

κτηνοτροφία

животновъдствоpecuáriaживотноводство (ktinotro'fia)
ουσιαστικό θηλυκό
συντήρηση ζώων για οικονομικούς λόγους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close