κυάνωση

Μεταφράσεις

κυάνωση

cyanose
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close