κυανός

Μεταφράσεις

κυανός

blau

κυανός

blue, azure

κυανός

azul

κυανός

bleu
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close