κυβερνητική

Μεταφράσεις

κυβερνητική

cybernetics

κυβερνητική

cybernétique

κυβερνητική

cibernética
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close