κυβερνητικός

Μεταφράσεις

κυβερνητικός

(civerniti'kos) αρσενικό

κυβερνητική

(civerniti'ci) θηλυκό

κυβερνητικό

governmental, gubernatorialgouvernementalรัฐบาลgobiernogovernoהממשלהRegeringen정부政府الحكومةrząd政府governoVládaПравителствоRegeringen政府HallitusRegierung (civerniti'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με την κυβέρνηση η κυβερνητική πολιτική η κυβερνητική απόφαση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close