κυβερνώ

Μεταφράσεις

κυβερνώ

dominar, governar

κυβερνώ

regieren

κυβερνώ

govern, rule, control, reign

κυβερνώ

subyugar, gobernar

κυβερνώ

hallita

κυβερνώ

gouverner

κυβερνώ

governare, dominare

κυβερνώ

besturen, regeren, heersen

κυβερνώ

styre, regjere

κυβερνώ

governar, dominar, reger

κυβερνώ

conduce, controla

κυβερνώ

vládnout

κυβερνώ

styre

κυβερνώ

vladati

κυβερνώ

支配する

κυβερνώ

통치하다

κυβερνώ

rządzić

κυβερνώ

управлять

κυβερνώ

styra

κυβερνώ

ปกครอง

κυβερνώ

yönetmek

κυβερνώ

lãnh đạo

κυβερνώ

统治
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close