κυκλικό διάγραμμα

Μεταφράσεις

κυκλικό διάγραμμα

výsečový graf

κυκλικό διάγραμμα

lagkagediagram

κυκλικό διάγραμμα

Kreisdiagramm

κυκλικό διάγραμμα

pie chart

κυκλικό διάγραμμα

gráfico circular

κυκλικό διάγραμμα

ympyräkaavio

κυκλικό διάγραμμα

camembert

κυκλικό διάγραμμα

tortni grafikon

κυκλικό διάγραμμα

grafico a torta

κυκλικό διάγραμμα

円グラフ

κυκλικό διάγραμμα

원 그래프

κυκλικό διάγραμμα

cirkeldiagram

κυκλικό διάγραμμα

sektordiagram

κυκλικό διάγραμμα

diagram kołowy

κυκλικό διάγραμμα

gráfico circular, gráfico setorial

κυκλικό διάγραμμα

круговая диаграмма

κυκλικό διάγραμμα

tårtdiagram

κυκλικό διάγραμμα

แผนภูมิวงกลม

κυκλικό διάγραμμα

dilimli grafik

κυκλικό διάγραμμα

biểu đồ tròn

κυκλικό διάγραμμα

饼形图
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close