κυκλοθυμικός

Μεταφράσεις

κυκλοθυμικός

Zyclothyme

κυκλοθυμικός

manic-depressive, temperamental

κυκλοθυμικός

cyclothymique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close