κυκλώνω

Μεταφράσεις

κυκλώνω

(ci'klono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κλείνω από όλες τις μεριές κυκλώνω τον εχθρό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close