κυλινδρικός

(προωθήθηκε από κυλινδρικό)
Μεταφράσεις

κυλινδρικός

(cilinðri'kos) αρσενικό

κυλινδρική

(cilinðri'ci) θηλυκό

κυλινδρικό

cylindrique圆柱cilindricacylindrical圓柱원통형 (cilinðri'ko) ουδέτερο
επίθετο
που μοιάζει με κύλινδρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close