κυλιόμενος

Μεταφράσεις

κυλιόμενος

(cili'omenos) αρσενικό

κυλιόμενη

(cili'omeni) θηλυκό

κυλιόμενο

перемещение移动moving이동移動 (cili'omeno) ουδέτερο
επίθετο
αυτόματες μηχανικές σκάλες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close