κυλώ

Μεταφράσεις

κυλώ

roll, ooze, stream, flow

κυλώ

kutálet (se), proudit

κυλώ

rulle, strømme

κυλώ

fließen, rollen

κυλώ

fluir, rodar

κυλώ

pyöriä, virrata

κυλώ

couler, rouler

κυλώ

kotrljati se, teći

κυλώ

流れる, 転がる

κυλώ

구르다, 흐르다

κυλώ

rollen, stromen

κυλώ

rulle, strømme

κυλώ

flyta, rulla

κυλώ

ไหล, กลิ้ง

κυλώ

chảy, lăn

κυλώ

流动, 翻滚
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close