κυματοθραύστης

Μεταφράσεις

κυματοθραύστης

breakwater

κυματοθραύστης

brise-lames
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close