κυματοσυνάρτηση

Μεταφράσεις

κυματοσυνάρτηση

wave function, wavefunction
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close