κυνικά

Μεταφράσεις

κυνικά

cynically

κυνικά

cyniquement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close