κυνικός

(προωθήθηκε από κυνική)
Μεταφράσεις

κυνικός

(cini'kos) αρσενικό

κυνική

(cini'ci) θηλυκό

κυνικό

zynischcynical, cyniccynique (cini'ko) ουδέτερο
επίθετο
ωμός, σκληρός κυνικά λόγια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close