κυνισμός

Μεταφράσεις

κυνισμός

cynicism

κυνισμός

cynisme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close