κυπαρίσσι

Μεταφράσεις

κυπαρίσσι

cypressZypressecyprèsCypressברושCypress (cipa'risi)
ουσιαστικό ουδέτερο
κωνοφόρο δέντρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close