κυριαρχούμαι

Μεταφράσεις

κυριαρχούμαι

(ciriar'xume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
καθοδηγούμαι, είμαι υποταγμένος κυριαρχούμαι από φόβο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close