κυριαρχώ

Μεταφράσεις

κυριαρχώ

dominate, domineer (ciriar'xo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
επικρατώ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close