κυριαρχών

Μεταφράσεις

κυριαρχών

predominant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close