κυριεύομαι

Μεταφράσεις

κυριεύομαι

(ciri'evome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
εξουσιάζομαι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close