κυρώνω

Μεταφράσεις

κυρώνω

ratify, validate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close