κωλυσιεργώ

Μεταφράσεις

κωλυσιεργώ

hinder, obstruct
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close