κωλύω

Μεταφράσεις

κωλύω

stymie, obstruct

κωλύω

يَعُوقُ

κωλύω

překážet

κωλύω

obstruere

κωλύω

blockieren

κωλύω

obstruir

κωλύω

estää

κωλύω

empêcher

κωλύω

zakrčiti

κωλύω

ostruire

κωλύω

ふさぐ

κωλύω

방해하다

κωλύω

versperren

κωλύω

blokkere

κωλύω

zablokować

κωλύω

obstruir

κωλύω

vara i vägen

κωλύω

ขวางทาง

κωλύω

tıkamak

κωλύω

cản trở

κωλύω

阻塞
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close