κωματώδης

Μεταφράσεις

κωματώδης

comatose
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close