κωφός

Μεταφράσεις

κωφός

deaf
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close