κόκκαλο

Μεταφράσεις

κόκκαλο

bone

κόκκαλο

os

κόκκαλο

hueso

κόκκαλο

osso
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close