κόκκος

Μεταφράσεις

κόκκος

granograinحَبَّةzrnko, zrnokornKorn, Samenkornjyvägrainzrnogranello, grano一粒, 穀粒곡물, 알갱이graankorrel, korrelfrø, snevziarnogrãoзерно, крупицаkornเม็ด, เมล็ดพืชtahıl tanesi, tanecikhạt, hạt ngũ cốc一粒, 谷物 ('kokos)
ουσιαστικό αρσενικό
1. το κάθε μικρό στοιχείο ένας κόκκος άμμου
2. σπυρί ένας κόκκος σιταριού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close