κόκκυγας

Μεταφράσεις

κόκκυγας

cóccix, coxis
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close