κόλακας

Μεταφράσεις

κόλακας

creep, toady
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close