κόλλημα

Αναζητήσεις σχετικές με κόλλημα: κώλυμα
Μεταφράσεις

κόλλημα

collage, soudage
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close