κόμης

Μεταφράσεις

κόμης

count

κόμης

comte
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close