κόνδυλος

Μεταφράσεις

κόνδυλος

condyle
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close