κόπια

Μεταφράσεις

κόπια

('kopça)
ουσιαστικό θηλυκό
αντίγραφο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close