κόπρανα

Μεταφράσεις

κόπρανα

feces, excrement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close