κόπωση

Μεταφράσεις

κόπωση

fatiguevermoeidheid疲劳עייפותусталостьtræthedfadigaумораالتعبfatiguetrötthet疲勞피로fatigaúnavaMüdigkeit疲労 ('koposi)
ουσιαστικό αρσενικό
κούραση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close