κόρη ματιού

Μεταφράσεις

κόρη ματιού

panenka

κόρη ματιού

pupil

κόρη ματιού

Schüler

κόρη ματιού

pupil

κόρη ματιού

alumno, pupila

κόρη ματιού

oppilas

κόρη ματιού

pupille

κόρη ματιού

zjenica

κόρη ματιού

pupille

κόρη ματιού

瞳孔

κόρη ματιού

눈동자

κόρη ματιού

pupil

κόρη ματιού

elev

κόρη ματιού

uczeń

κόρη ματιού

pupila

κόρη ματιού

зрачок

κόρη ματιού

elev

κόρη ματιού

ช่องตาดำ

κόρη ματιού

öğrenci

κόρη ματιού

đồng tử

κόρη ματιού

瞳孔
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close