κόσα

Αναζητήσεις σχετικές με κόσα: δρεπάνι
Μεταφράσεις

κόσα

Kôsa, Xhosa

κόσα

Xhosa

κόσα

xhosa

κόσα

xhosa

κόσα

xhosa

κόσα

Xhosa
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close