κόσμιος

Μεταφράσεις

κόσμιος

dobře vychovaný

κόσμιος

velopdragen

κόσμιος

wohlerzogen

κόσμιος

well-behaved

κόσμιος

de buena conducta

κόσμιος

hyvin käyttäytyvä

κόσμιος

sage

κόσμιος

pristojan

κόσμιος

educato

κόσμιος

行儀のよい

κόσμιος

행실이 바른

κόσμιος

welgemanierd

κόσμιος

veloppdragen

κόσμιος

grzeczny

κόσμιος

bem-comportado

κόσμιος

väluppfostrad

κόσμιος

ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

κόσμιος

uslu

κόσμιος

có hạnh kiểm tốt

κόσμιος

行为端正的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close