κόστος

Μεταφράσεις

κόστος

costkostocoûtتَكْلِفَةnákladyprisKostencoste, costohintatrošakcostoコスト비용kostenkostnadkosztcustoстоимостьkostnadค่าใช้จ่ายmaliyetchi phí成本разходи成本 ('kostos)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. τα έξοδα, η τιμή το κόστος ενός σπιτιού
2. μεταφορικά τίμημα το κόστος της δόξας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close