κότερο

Μεταφράσεις

κότερο

cotreKutteryacht요트 ('kotero)
ουσιαστικό ουδέτερο
πολυτελές σκάφος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close