κόψη

Μεταφράσεις

κόψη

Schnittedge ('kopsi)
ουσιαστικό θηλυκό
το σημείο που κόβει η κόψη του μαχαιριού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close