κύκλος εργασιών

Μεταφράσεις

κύκλος εργασιών

obrat

κύκλος εργασιών

omsætning

κύκλος εργασιών

Umsatz

κύκλος εργασιών

turnover

κύκλος εργασιών

facturación

κύκλος εργασιών

liikevaihto

κύκλος εργασιών

chiffre d’affaires

κύκλος εργασιών

promet

κύκλος εργασιών

fatturato

κύκλος εργασιών

総売上高

κύκλος εργασιών

총거래액

κύκλος εργασιών

omzet

κύκλος εργασιών

omsetning

κύκλος εργασιών

obrót

κύκλος εργασιών

volume de negócio

κύκλος εργασιών

оборот

κύκλος εργασιών

omsättning

κύκλος εργασιών

จำนวนขาย

κύκλος εργασιών

gelir

κύκλος εργασιών

doanh số

κύκλος εργασιών

营业额
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close