κύρος

Μεταφράσεις

κύρος

Cyrus, authority, face, power, standingCiro有效期giltighetGültigkeitвалидностgyldighedvalidez有效期validadeplatnostvaliditéważność ('ciros)
ουσιαστικό ουδέτερο
γενική αποδοχή της αξίας κάποιου πολιτικός με κύρος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close